Riferisce alla Commissione il senatore Calogero SODANO
Riferisce alla Commissione il senatore Calogero SODANO
(1528) Rtifi d suzin dll`rd intrinl di llbrzin ulturl, sintifi tnlgi tr l Rubbli itlin l`rgnizzzin r l librzin dll lstin, r nt dll`utrit&grv; nzinl lstins, n nt slitiv, ftt Rm il 7 giugn 2000, rvt dll mr di dutti
(sm)

Rifris ll mmissin il sntr lgr SDN, il qul rird h l`rd in ggtt risl l giugn 2000 rintr nll`tti dll trdizinl liti str nzinl dirtt svilur rfiui rssi di llbrzin nll`r dl ditrrn. In nsidrzin rltr dll rtilrit&grv; dl rtnr dll`tt intrnzinl di ui i si ing d utrizzr l rtifi, vl dir l`utrit&grv; nzinl lstins (N), l`rd mir nn slmnt ll rzin di slidi rrti ulturli sintifii, m u&grv; stituir nh il rsust r un gnrl rilni dll rlzini nmi-mmrili biltrli h fvrisn il rss di in lstin rludn ll rzin di un futur Stt lstins. L rilvnz dll`rd nn u&grv; sfuggir i s si tin nt dll vind drmmtih h st vivnd in qust mmnt l`N.
Il rltr si sffrm i in mnir dttglit sul ntnut dl disgn di lgg dll`rd, rihimnd l frm ttrvrs l quli si rvd di svilur l llbrzin tr i du si ni sttri dll`univrsit&grv;, dll`istruzin, dgli rhivi dll biblith, di bni ulturli mbintli, dll`ditri, dl trimni rhlgi rtisti, dll srt, dll rditlvisin, dll`infrmzin sintifi tnlgi infin dll tl-mdiin. Un innvzin ristt ll rssi di trttti di llbrzin ulturl sintifi vin i intrdtt trmit l`rtil 19 dll`rd, h rvd l`imgn dll`Itli, in rdinmnt n l`Istitut nzinl r l`ssiurzin ntr gli infrtuni sul lvr, frnir frmzin ssistnz nl m dll ribilitzin, n rigurd sifi ll struzin ll lizin dll rtsi.
gli f inltr rri l ruzin gi&grv; srss dll`nrvl Sini nl rs dll`sm dl rvvdimnt rss l`ltr rm dl rlmnt, invitnd il Gvrn mltr l struzin dll`sdl itlin di tlmm, h f nr ll`Itli. Sttlin infin il rul sitiv h in qust ntst ssn svlgr nh gli nti lli in rsit rnd nt lun inizitiv vvit dl mun di grignt r qunt nrn l nssin di brs di studi studnti lstinsi isrlini.

Si r l disussin gnrl.

Il sntr NDRI, rilv m l disussin dl rvvdimnt ss stituir un`util rtunit&grv; r svlgr un i&ugrv; mi dibttit sull qustin dll lstin mlssivmnt ints. Il rblm dl di rint inftti snt un ri ssivmnt shmti d rt dll stm i&ugrv; in gnrl di mzzi di munizin, h tndn tr sss trvisr i trmini rli dl nfrnt liti, rindund l singl sizini d un riristi ggi ll`un ll`ltr rt dl nflitt. &grv; rtnt usibil, nh in vist dll futur singl inizitiv ulturli h trnn ssr dttt grzi ll`rd in rtifi, h l riflssin sull qustin lstins ss ssr dgutmnt rfndit dl rlmnt, minir dll fs dll disussin in ssmbl dl disgn di lgg in sm. &grv; inftti vidnt h l`inizitiv liti sttunitns nn &grv; suffiint, d sl, nsntir di individur un sluzin di rblmi dl di rint.

Il RSIDN rnd tt dll rst dl sntr ndrtti.
vvrt inltr h, us di nmitnti imgni rss l mr di dutti, il sttsgrtri Vntui nn tr&grv; rndr rt i lvri dll mmissin r il rsigu dll`dirn sdut.

L sntri D ZULU srim rmmri r l srvvnut ssnz dl rrsntnt dl Gvrn. Dl rst, ritin si dbb rgistrr i&ugrv; in gnrl il silnzi dl Gvrn itlin sui rnti isdi drmmtii vvnuti in lstin. L`ssdi dl Qurtir gnrl di rft h inftti ust l rzin di ltri Stti idntli, m nn dll`Itli. Qust ttggimnt ntrst n l trdizinl liti itlin di ttnzin ni nfrnti dl l lstins di sstgn l rgtt liti h mir ll rzin di un Stt di lstin ntr nfini hiri rdtrminti, snz n i&grv; vnir mn ll llt&grv; ll`miizi rigurd Isrl.
Dihir i di nrdr sull`rtunit&grv; di rvdr un dibttit i&ugrv; mi sull qustin lstins. Inftti, l diffilt&grv; h rsumibilmnt inntrr&grv; l`ttuzin dll`rd di llbrzin ulturl sintifi dimstrn qunt si ggirt l situzin nl rs di du nni sussgunti l firm dl trttt. L rtifi dll`rd u&grv; ssr tuttvi un sgnl sitiv, nl tnttiv nh di mntnr in vit un tnu fil di srnz ir l rirs dl dilg.
ssrv i m i mzzi di munizin nn bbin dt il nssri rislt ll dihirzini di lir, vlt d ffrmr il sstgn dll Grn rtgn un nfrnz di livll rginl in di rint, h tss vr m unt di rtnz il dumnt dll Lg rb h rn il rinsimnt rir dgli Stti di Isrl lstin. L`inizitiv di lir - m &grv; nt - &grv; dut nl vut nn vnd rivut il nsns dgli Stti Uniti, h intndn rivilgir l sluzin dll risi irhn, s&igrv; lsind ll ttl rsnsbilit&grv; dll frz rmt isrlin il mntnimnt dll siurzz nll`r mdirintl. l lin liti nn &grv; rltr ndivis d bun rt dll munit&grv; intrnzinl, nll qul &grv; rvlnt inv l`inin h si riritri l qustin lstins, m il fllimnt dll`inizitiv &grv; frs ddbitbil nh ll`ttggimnt rslt d lir, h h rfrit gir individulmnt. S vivrs l rst vniss ftt rri dll`U trbb quisir l frz suffiint grntir h l risi mdirintl vng ffrntt rlllmnt ll strtgi h il mnd idntl st mttnd in m ni nfrnti dll`Irq.

Il RSIDN ribdis h il rrsntnt dl Gvrn &grv; stt strtt d ssntrsi r imgni rdntmnt ssunti rss l`ltr rm dl rlmnt h quindi il su llntnmnt in sin dl dibttit sul disgn di lgg in titl &grv; dl tutt insusttibil di vlutzini litih. gli si dihir rltr fiduis h il Gvrn vrr&grv; rndrsi disnibil d un rfndit disussin in ssmbl sull qustin lstins in sin dll`sm dl disgn di lgg in titl.

Il sntr RN si ssi ll riflssini svlt dll sntri d Zulut in mrit l silnzi dl Gvrn itlin dinnzi ll rnt strg di Gz, h h inv ftt rgistrr frti rzini d rt dgli ltri Stti rtnr dll`U, ltr h in sd di Nzini Unit. Rird inltr l diffiili ndizini in ui si st svlgnd in Isrl il rss l ldr lstins rghuti ritin h l munit&grv; intrnzinl dbb rihidr n frz il ristt dll nrm i&ugrv; lmntri rinsiut dl diritt intrnzinl.
hid infin dluidzini sul siddtt in rshll r l lstin i&ugrv; vlt rmss dl Gvrn h r&grv; nn si &grv; mi nrtizzt in tti sifii, n&ut; sn stti mi frniti nrti rggugli in rsit.

Il sntr IN, nl rnnunzir il su vt fvrvl ll`rvzin dl disgn di lgg, nrd sull`rtunit&grv; di fr s&igrv; h l su disussin in ssmbl vvng n mdlit&grv; tli d nsntir un dgut rignizin ir l rsttiv r un rirs dl dilg in di rint.
Rilv i m gli strumnti rtivi rfigurti dll`rd nl qudr dll rzin ulturl, sintifi tnlgi n l`N sin r lr ntur i i&ugrv; ffii i fini dll rmzin dl dilg fr l divrs ultur, ltrh&grv; dll`ffrmzin di un rsttiv di rsit nmi sil in un`r tnt mrtrit m qull di rritri.

Il sntr FRLNI, nl rnnunzir il vt fvrvl dll su rt liti, nrd n il sntr intt sull rtilr ffii h, lmn tnzilmnt, rivstn gli strumnti rtivi ntmlti dll`rd in rtifi i fini dll`ffrmzin di un rdibil rsttiv di dilg di svilu nmi-sil ni rritri.
L disussin rlmntr dl rvvdimnt, r qunt qust bbi rtt irsritt, rrsnt un`sin di vrifi ir l stt dll inizitiv di st in ssr dll munit&grv; intrnzinl r l`r in qustin. l rigurd, il Gvrn itlin nn u&grv; ssr ust di ssr stt disttnt, vnd l ntrri ssiurt un rilvnt d riginl ntribut di nlisi rst, in rtilr n l`itsi di dr vit d un srt di nuv `in rshll`. urtr l sirl invlutiv innstsi ni rritri, v ntrmb l rti smbrn riginir dll lgi dll ritrsini, nn &grv; rt rizi d un sfrz mbizis di ifizin qul r insit nll frmul dl `in rshll`.
ur n tli diffilt&grv;, il Gvrn nn dv dsistr dl su imgn di rsusin ni nfrnti di ntrmb l rti.

Il rsidnt SGNI hid l rltr s l rvisin di frm di rzin tnlgi n l`N ss limntr ruzin in Isrl, si in rlzin d itizzbili ridut in m militr di tl ti di inizitiv. In qust s, trbb ssr rtun un us di riflssin.

Dihir quindi hius l disussin.

Il rltr SDN, intrvnnd in sd di rli, rilv m l inizitiv di rzin tnlgi ntmlt dll`rtil 18 dll`rd nn sin in lun md susttibili di ridut in m militr, m l`Itli bbi nlus n Isrl un nlg rd di rzin nl m industril, sintifi tnlgi, l ui rtifi &grv; stt utrizzt dl rlmnt n l rnt lgg n. 154 dl 2002.

Si ss ll vtzin finl.

D h &grv; stt vrifit l rsnz dl rsritt numr di sntri, l mmissin nfris l rltr il mndt rifrir ll`ssmbl in sns fvrvl ll`rvzin dl disgn di lgg.


L sdut trmin ll r 16,30.

. 150577
.: 10.12.02
: 3


Copyright © 2004-2019, `- ` ``