Presidenza del Vice Presidente CASTAGNETTI
Presidenza del Vice Presidente CASTAGNETTI
FFRI SRI, IGRZIN (3)

RLD&Igrv; 9 R 2002
72 Sdut

rsidnz dl Vi rsidnt
SGNI


Intrvin il sttsgrtri di Stt r i rrti n il rlmnt Vntui.

L sdut inizi ll r 15,35.


IN SD RFRN

(1442) Rtifi d suzin dl rttt tr l Rubbli itlin, l Rubbli frns, l Rubbli rtghs d il Rgn di Sgn rnt l Sttut di `URFR`, ftt Rm il 5 lugli 2000
(sm)

Rifris ll mmissin il sntr LLIINI, il qul rilv m il rttt in titl rrsnti l`sit di un inizitiv liti-militr vvit sin dl 1995 nl qudr dll`Unin ur idntl (U), ll s di ffrir un ntribut l rss di stituzin di un frz militr ur. In rtilr, i quttr Stti rtnr hnn rvist di rgnizzr un frz trrstr multinzinl, sigmnt rid, h bbi l nsistnz di un divisin h vin quindi dnmint urfrz rtiv rid (URFR). Qust`ultim vr&grv; in rim lug l`bittiv di svlgr l missini di ui ll Dihirzin di trsbrg, vl dir missini umnitri di vuzin di mntnimnt dll , nnh&ut; missini di frz di mbttimnt r l gstin dll risi, ivi inlus rzini r il ristbilimnt dll .
L Frz - l qul &grv; rt nh gli ltri Stti mmbri dll U - nn vr&grv; un dimnsin dfinit in vi rmnnt, m vrr&grv; stituit di vlt in vlt sull bs dll sifi missin nll qul dvr&grv; ssr imigt. rmnnt &grv; inv l struttur di mnd ubit Firnz di ftt stituit sin dl 1997. &grv; ltrs&igrv; rvist qul fr disinl r l`imig dll frz r il rdinmnt liti-militr, un mitt intrministril mst di rrsntnti di Distri dgli stri dll difs di isun s.
Il rltr rimr ltrs&igrv; h l`dsin d URFR &grv; rnt n gli imgni ssunti dll`Itli nl ntst intrnzinl, in rtilr n l su qulit&grv; di Stt mmbr dll`Unin ur (U) n l su rtnnz ll`llnz tlnti. D&grv; quindi nt nlitimnt dl ntnut dgli rtili dl disgn di lgg dl rttt, il qul ultim disilin in mnir rtilrggit il funzinmnt di URFR.
gli sttlin d ultim m il rttt in ggtt nsnt di dttr un strumnt militr mdrn in lin n l`rintmnt dirtt d ssiurr ll`U i mzzi rtuni r intrrndr un liti str militr mun, h l rnd rtgnist nll shir intrnzinl.

Si r l disussin gnrl.

Il sntr SLFR si dmnd quli dimnsini tr&grv; rggiungr qust Frz rtiv rid, nh in vist di vntuli dsini d rt di ltri si. hid inltr di qul ti di rmmnt sr&grv; dtt URFR.

L sntri NFII hid su vlt s l rtizin itlin d URFR vng dtrmint, dl unt di vist quntittiv, di vlt in vlt.

L sntri D ZULU srim rlssit&grv; sul ritrd n il qul si rvin ll`utrizzzin ll rtifi di un trttt stiult nl lugli 2000, h ll nn ritin ss ssr ttribuit diffilt&grv; litih insrt durnt l`itr rlmntr. hid inltr m si rrti URFR n l Frz di rzin rid dll`U di rssim stituzin.

Il sntr IN hid inv s gli ltri Stti rtnr bbin gi&grv; rtifit l`rd.

hius l disussin gnrl, gli intrvnuti rli il sntr LLIINI, il qul ris h URFR tr&grv; vr un nsistnz mssim di 10.000 umini. Si trtt inftti di un rim ss lung il rrs h, snd l rvisini ndivis dgli Stti mmbri dll`U, dvr&grv; ndurr l`Unin stituir un frz militr mun, l ui nsistnz mlssiv sillr&grv; fr i 40.000 i 60.000 umini. gli f rltr rsnt h &grv; rvist l rlizzzin di un bs nl Nrd Itli d dstinr un frz rtiv rid h ss mir rzini ni lni.
Qunt ll`rmmnt di URFR, ss nn &grv; stt dfinit nl dttgli, m l Frz dvrbb vr l dtzini tiih di un divisin di tru di trr. In mrit i ll`stt quntittiv, sr&grv; il mitt intrministril stbilir di qunt frz nssitr&grv; URFR ll lu dll rzini in ui vrr&grv; nrtmnt imgnt. Dl rst, n il rttt si &grv; ints dr vit un strumnt duttil di intrvnt militr in gni s l rzini nll quli tr&grv; ssr utilizzt l Frz dvrnn vr rttristih tli d nn rihidr un numr di unit&grv; surir 10.000.

Intrvin quindi in rli il sttsgrtri VNUI, il qul rilv l`imrtnz di un rd intrnzinl - sinr rtifit d Sgn rtgll - h nsnt gli Stti rrsntnti l rt sud-idntl dll`U di dtrsi di un frz di intrvnt rid, h ss gir nll`mbit si di rzini dis dll`U, h di zini militri dll N. usi rltr h il rss di rlizzzin dl snd ilstr dll`U, nrnnt l liti str di difs, ss nsr qunt rim ultriri svilui.

Il RSIDN d&grv; nt di rri rvnuti.

Si ss ll vtzin finl.

Il sntr UDIN svlg un dihirzin di vt fvrvl sul rvvdimnt in sm, rilvnd m il rttt rivst un rtilr imrtnz i fini dll siurzz nll`r idntl dl ditrrn. D`ltr rt l llbrzin n gli ltri tr Stti rtnr h gi&grv; frnit fruttusi risultti, dl mmnt h il mnd di URFR &grv; ttulmnt imgnt nll su rim missin rtiv dll`rzin ZWS in lbni, h su vlt &grv; rt dll missin FR, guid N, in sv. &grv; rltr rtun h gli Stti firmtri si rngn di dtrsi di un strumnt strtgi di surt lgisti-militr rstnd inmnt nll`mbit dll liti rsguit dll`U dll N; i&grv; ssum un rilvnt signifit in rvisin dll`llrgmnt di du rgnismi intrnzinli nh ll lu di rdurnti rblmi di stbilit&grv; nll`r di lni.

D h &grv; stt vrifit l rsnz dl numr lgl, l mmissin nfris mndt l rltr di rifrir fvrvlmnt ll`ssmbl sul disgn di lgg in titl.


(1528) Rtifi d suzin dll`rd intrinl di llbrzin ulturl, sintifi tnlgi tr l Rubbli itlin l`rgnizzzin r l librzin dll lstin, r nt dll`utrit&grv; nzinl lstins, n nt slitiv, ftt Rm il 7 giugn 2000, rvt dll mr di dutti
(sm)

Rifris ll mmissin il sntr lgr SDN, il qul rird h l`rd in ggtt risl l giugn 2000 rintr nll`tti dll trdizinl liti str nzinl dirtt svilur rfiui rssi di llbrzin nll`r dl ditrrn. In nsidrzin rltr dll rtilrit&grv; dl rtnr dll`tt intrnzinl di ui i si ing d utrizzr l rtifi, vl dir l`utrit&grv; nzinl lstins (N), l`rd mir nn slmnt ll rzin di slidi rrti ulturli sintifii, m u&grv; stituir nh il rsust r un gnrl rilni dll rlzini nmi-mmrili biltrli h fvrisn il rss di in lstin rludn ll rzin di un futur Stt lstins. L rilvnz dll`rd nn u&grv; sfuggir i s si tin nt dll vind drmmtih h st vivnd in qust mmnt l`N.
Il rltr si sffrm i in mnir dttglit sul ntnut dl disgn di lgg dll`rd, rihimnd l frm ttrvrs l quli si rvd di svilur l llbrzin tr i du si ni sttri dll`univrsit&grv;, dll`istruzin, dgli rhivi dll biblith, di bni ulturli mbintli, dll`ditri, dl trimni rhlgi rtisti, dll srt, dll rditlvisin, dll`infrmzin sintifi tnlgi infin dll tl-mdiin. Un innvzin ristt ll rssi di trttti di llbrzin ulturl sintifi vin i intrdtt trmit l`rtil 19 dll`rd, h rvd l`imgn dll`Itli, in rdinmnt n l`Istitut nzinl r l`ssiurzin ntr gli infrtuni sul lvr, frnir frmzin ssistnz nl m dll ribilitzin, n rigurd sifi ll struzin ll lizin dll rtsi.
gli f inltr rri l ruzin gi&grv; srss dll`nrvl Sini nl rs dll`sm dl rvvdimnt rss l`ltr rm dl rlmnt, invitnd il Gvrn mltr l struzin dll`sdl itlin di tlmm, h f nr ll`Itli. Sttlin infin il rul sitiv h in qust ntst ssn svlgr nh gli nti lli in rsit rnd nt lun inizitiv vvit dl mun di grignt r qunt nrn l nssin di brs di studi studnti lstinsi isrlini.

Si r l disussin gnrl.

Il sntr NDRI, rilv m l disussin dl rvvdimnt ss stituir un`util rtunit&grv; r svlgr un i&ugrv; mi dibttit sull qustin dll lstin mlssivmnt ints. Il rblm dl di rint inftti snt un ri ssivmnt shmti d rt dll stm i&ugrv; in gnrl di mzzi di munizin, h tndn tr sss trvisr i trmini rli dl nfrnt liti, rindund l singl sizini d un riristi ggi ll`un ll`ltr rt dl nflitt. &grv; rtnt usibil, nh in vist dll futur singl inizitiv ulturli h trnn ssr dttt grzi ll`rd in rtifi, h l riflssin sull qustin lstins ss ssr dgutmnt rfndit dl rlmnt, minir dll fs dll disussin in ssmbl dl disgn di lgg in sm. &grv; inftti vidnt h l`inizitiv liti sttunitns nn &grv; suffiint, d sl, nsntir di individur un sluzin di rblmi dl di rint.

Il RSIDN rnd tt dll rst dl sntr ndrtti.
vvrt inltr h, us di nmitnti imgni rss l mr di dutti, il sttsgrtri Vntui nn tr&grv; rndr rt i lvri dll mmissin r il rsigu dll`dirn sdut.

L sntri D ZULU srim rmmri r l srvvnut ssnz dl rrsntnt dl Gvrn. Dl rst, ritin si dbb rgistrr i&ugrv; in gnrl il silnzi dl Gvrn itlin sui rnti isdi drmmtii vvnuti in lstin. L`ssdi dl Qurtir gnrl di rft h inftti ust l rzin di ltri Stti idntli, m nn dll`Itli. Qust ttggimnt ntrst n l trdizinl liti itlin di ttnzin ni nfrnti dl l lstins di sstgn l rgtt liti h mir ll rzin di un Stt di lstin ntr nfini hiri rdtrminti, snz n i&grv; vnir mn ll llt&grv; ll`miizi rigurd Isrl.
Dihir i di nrdr sull`rtunit&grv; di rvdr un dibttit i&ugrv; mi sull qustin lstins. Inftti, l diffilt&grv; h rsumibilmnt inntrr&grv; l`ttuzin dll`rd di llbrzin ulturl sintifi dimstrn qunt si ggirt l situzin nl rs di du nni sussgunti l firm dl trttt. L rtifi dll`rd u&grv; ssr tuttvi un sgnl sitiv, nl tnttiv nh di mntnr in vit un tnu fil di srnz ir l rirs dl dilg.
ssrv i m i mzzi di munizin nn bbin dt il nssri rislt ll dihirzini di lir, vlt d ffrmr il sstgn dll Grn rtgn un nfrnz di livll rginl in di rint, h tss vr m unt di rtnz il dumnt dll Lg rb h rn il rinsimnt rir dgli Stti di Isrl lstin. L`inizitiv di lir - m &grv; nt - &grv; dut nl vut nn vnd rivut il nsns dgli Stti Uniti, h intndn rivilgir l sluzin dll risi irhn, s&igrv; lsind ll ttl rsnsbilit&grv; dll frz rmt isrlin il mntnimnt dll siurzz nll`r mdirintl. l lin liti nn &grv; rltr ndivis d bun rt dll munit&grv; intrnzinl, nll qul &grv; rvlnt inv l`inin h si riritri l qustin lstins, m il fllimnt dll`inizitiv &grv; frs ddbitbil nh ll`ttggimnt rslt d lir, h h rfrit gir individulmnt. S vivrs l rst vniss ftt rri dll`U trbb quisir l frz suffiint grntir h l risi mdirintl vng ffrntt rlllmnt ll strtgi h il mnd idntl st mttnd in m ni nfrnti dll`Irq.

Il RSIDN ribdis h il rrsntnt dl Gvrn &grv; stt strtt d ssntrsi r imgni rdntmnt ssunti rss l`ltr rm dl rlmnt h quindi il su llntnmnt in sin dl dibttit sul disgn di lgg in titl &grv; dl tutt insusttibil di vlutzini litih. gli si dihir rltr fiduis h il Gvrn vrr&grv; rndrsi disnibil d un rfndit disussin in ssmbl sull qustin lstins in sin dll`sm dl disgn di lgg in titl.

Il sntr RN si ssi ll riflssini svlt dll sntri d Zulut in mrit l silnzi dl Gvrn itlin dinnzi ll rnt strg di Gz, h h inv ftt rgistrr frti rzini d rt dgli ltri Stti rtnr dll`U, ltr h in sd di Nzini Unit. Rird inltr l diffiili ndizini in ui si st svlgnd in Isrl il rss l ldr lstins rghuti ritin h l munit&grv; intrnzinl dbb rihidr n frz il ristt dll nrm i&ugrv; lmntri rinsiut dl diritt intrnzinl.
hid infin dluidzini sul siddtt in rshll r l lstin i&ugrv; vlt rmss dl Gvrn h r&grv; nn si &grv; mi nrtizzt in tti sifii, n&ut; sn stti mi frniti nrti rggugli in rsit.

Il sntr IN, nl rnnunzir il su vt fvrvl ll`rvzin dl disgn di lgg, nrd sull`rtunit&grv; di fr s&igrv; h l su disussin in ssmbl vvng n mdlit&grv; tli d nsntir un dgut rignizin ir l rsttiv r un rirs dl dilg in di rint.
Rilv i m gli strumnti rtivi rfigurti dll`rd nl qudr dll rzin ulturl, sintifi tnlgi n l`N sin r lr ntur i i&ugrv; ffii i fini dll rmzin dl dilg fr l divrs ultur, ltrh&grv; dll`ffrmzin di un rsttiv di rsit nmi sil in un`r tnt mrtrit m qull di rritri.

Il sntr FRLNI, nl rnnunzir il vt fvrvl dll su rt liti, nrd n il sntr intt sull rtilr ffii h, lmn tnzilmnt, rivstn gli strumnti rtivi ntmlti dll`rd in rtifi i fini dll`ffrmzin di un rdibil rsttiv di dilg di svilu nmi-sil ni rritri.
L disussin rlmntr dl rvvdimnt, r qunt qust bbi rtt irsritt, rrsnt un`sin di vrifi ir l stt dll inizitiv di st in ssr dll munit&grv; intrnzinl r l`r in qustin. l rigurd, il Gvrn itlin nn u&grv; ssr ust di ssr stt disttnt, vnd l ntrri ssiurt un rilvnt d riginl ntribut di nlisi rst, in rtilr n l`itsi di dr vit d un srt di nuv `in rshll`. urtr l sirl invlutiv innstsi ni rritri, v ntrmb l rti smbrn riginir dll lgi dll ritrsini, nn &grv; rt rizi d un sfrz mbizis di ifizin qul r insit nll frmul dl `in rshll`.
ur n tli diffilt&grv;, il Gvrn nn dv dsistr dl su imgn di rsusin ni nfrnti di ntrmb l rti.

Il rsidnt SGNI hid l rltr s l rvisin di frm di rzin tnlgi n l`N ss limntr ruzin in Isrl, si in rlzin d itizzbili ridut in m militr di tl ti di inizitiv. In qust s, trbb ssr rtun un us di riflssin.

Dihir quindi hius l disussin.

Il rltr SDN, intrvnnd in sd di rli, rilv m l inizitiv di rzin tnlgi ntmlt dll`rtil 18 dll`rd nn sin in lun md susttibili di ridut in m militr, m l`Itli bbi nlus n Isrl un nlg rd di rzin nl m industril, sintifi tnlgi, l ui rtifi &grv; stt utrizzt dl rlmnt n l rnt lgg n. 154 dl 2002.

Si ss ll vtzin finl.

D h &grv; stt vrifit l rsnz dl rsritt numr di sntri, l mmissin nfris l rltr il mndt rifrir ll`ssmbl in sns fvrvl ll`rvzin dl disgn di lgg.


L sdut trmin ll r 16,30.

. 150578
.: 10.12.02
: 7


Copyright © 2004-2019, `- ` ``