POLITICA MILITARE NEL CONTESTO EU E CFSP ED EVOLUZIONE DELLE ISTITUZIONI
POLITICA MILITARE NEL CONTESTO EU E CFSP ED EVOLUZIONE DELLE ISTITUZIONI
S GGIR DLL DIFS

III RR LII ILIR INIFIZIN

NFRNZ

`RUL DLL FRZ R DLL` INDUSRI NLL`I DLL`INGRZIN UR`

LII ILIR NL NS U FS D VLUZIN DLL ISIUZINI.

L`INR RS DLL RISI LNI (-IUGSLVI), DLL LUNG RVGLI FS DILI LL SUSSIV FS DI INRVN ILIR, SS IN VIDNZ L DLZZ DLL`UNIN UR:

- DL UN DI VIS LII, R&ut; &grv; RS LUNG RLIZZ NN SU SVILUR RLIZZR UN RRI ZIN DILI DI LII SR URVL INISIV, S&Igrv; D NNR UN RISI SR I&Ugrv; GRV DRI IN UN RGIN DI GRND IRNZ SRGI NL NINN;

- DL UN DI VIS ILIR, I&ut; L`INRVN R DISR L SQUILIRI DI I&grv; DI FFII DGLI RI ILIRI R I SI URI L`LL RIN.

IL NFLI IN SV R IL NSIGLI UR DI LNI LLR, &grv; GI&grv; S F NL R, I II DI RSRG L NR DL RFFRZN DLL LII UR UN IN RI DI SIURZZ DI DIFS.

I QUINDII I DI S DI GVRN IL RSIDN DLL ISSIN UR RIUNII IL 3 4 GIUGN 1999 NN INFI DIIR L FIN `L`UNIN DV VR L I&grv; DI NDURR ZINI IN D UN, ND NR SU FRZ ILIRI RDIILI, SUI ZZI R DIDR DI FRL INRVNIR SULL DISNIILI&grv; FRL, L FIN DI RISNDR LL RISI INRNZINLI LSIND IRGIUDI L ZINI DLL N.`

SUSSIVN D LSINI (9-10 DIR 1999), I QUINDII NN DIS DI RR, IN SN L NSIGLI DLL`UNIN UR, NUVI RGNI NUV SRUUR LII ILIRI (I LII DI SIURZZ - S -, I ILIR, S GGIR) R RR LL`UNIN DI SSIURR L`RINN LII L DIRZIN SRGI NSSRI R L INIFIZIN L ND DI RZINI `DI RSRG` GUID DLL`U.

GLI SI RI DLL`U SI SN FISSI LUNI IIVI R RIUSIR IR L`INR G DLL ISSINI DI RSRG.

L`IIV GLL (DLIN GL) NSIS NLL`SSR IN GRD NL 2003 DI SIGR, IN SSSN GIRNI R UN RID DI RI D LN UN NN, UN FRZ DI RZIN RID, S NSSRI LIVLL DI R D`R, SSI UN L, R L NN RRSR, DI 50-60.000 UINI, SULL S DI ZZI SSI DISSIZIN D ISUN S.

L FRZ DVR&grv; SSR UN, SSI DISRR DI ZZI RRI DI INLLIGN, DI ND, DI NRLL LGISII. L`IIV GLL SI RN INLR DI DISRR DI LNI RI NVLI, L UI I&grv; SIN RNI N IL LIVLL DLL FRZ RVIS R L NN RRSR.

D LSINI SN INLR SI FISSI LUNI IIVI LLIVI DI I&grv;. SI R DI SVILUR I&grv; DI ND, DI NRLL, DI INLLIGN DI RSR SRGI LI D GRNIR LL`UNIN UN`UNI DI VLUZIN, DI DISIN D`ZIN R L`INR G DLL ISSINI DI RSRG.

L I` DI DIDR

L DISIN DL NSIGLI UR RIUNI D LSINI DI RR DGLI RGNI LIII ILIRI RNNI R NSNIR LL`UNIN UR DI RFFRZR L RRI I&grv; DI GSIR L RISI, DV RR LL RLIZZZIN DI UN`RIUR DFINIIV FVRIS L RS DI DISINI L ND DLL RZINI.

D QUSI LIVLLI DI DIRZIN DI NRLL LII DINDN:

- IL I LII DI SIURZZ (S), S D RRSNNI RNNI N IL RNG DI SIRI, DSIN RR, IN SIUZIN DI NRLI&grv;, U L QUSINI NNSS N L S. NL S DI UN`RZIN ILIR DI GSIN DI RISI, SS SRIR&grv;, S L`URI&grv; DL NSIGLI, IL NRLL LII L DIRZIN SRGI DLL`RZIN.

- IL I ILIR S DI I DI S GGIR DLL DIFS, RRSNI DI LR DLGI RNNI, FRNIR&grv; RRI ILIRI FRULR&grv; RNDZINI DSIN L S; IRIR&grv; DIRIV ILIRI LL S GGIR DLL`U. IL RSIDN DL I ILIR SSISR&grv; LL SSSINI DL NSIGLI QUND QUS SR&grv; I RNDR DISINI IN ILIZINI NL DLL DIFS. L`I RFIGUR IL FUUR I ILIR DLL`U.

- L S GGIR RR&grv; L SU NZ ILIRI L SRVIZI DLL SD, IN RILR NLL ND DLL RZINI ILIRI DI GSIN DI RISI GUID DLL`U. SS SR&grv; RSNSIL DLL`LLRN RID, DLL`NLISI DLL SIUZINI, DLL INIFIZIN SRGI R L ISSINI SIDD DI RSRG, RS L`IDNIFIZIN DLL FRZ UR NZINLI ULINZINLI.

DL UN DI VIS ISIUZINL SN SI SIUII , RIR DL S DI RZ, RGNI INRINLI, RURSRI DI QULLI DFINIIVI QULI:
- IL I LII DI SIURZZ INRINL (Si) LIVLL DGLI LI FUNZINRI/SIRI, R S L GUID DL I LII (.);
- L`RGN ILIR INRINL (i) SIUI DI I DI S GGIR DLL DIFS RRSNI DI ILR, FRNIS NSULNZ L S;
- UN GRU DI SRI ILIRI (R GRU) DISI DGLI SI RI RSS IL SGRRI DL NSIGLI N IL I DI DFINIR L SRUUR DL FUUR SFF ILIR (US).
SI R DI UN DISIN D`SSLU SIGNIFI LII SRGI, RS NR IU` SIGNIFIIV DLL NIN D`UN RSNSIL DLL LII SR DI SIURZZ UN (S) DI SIUR RSIGI QUL R. JVIR SLN.
R NSGUIR NGIILI RDIILI RISULI, GNI S UR SR` RN I, NL RSSI FUUR, D SSURSI NLL`I DLL`U, IGNI N RISI DURURI.
L RSSI SDNZ SN GI` ILLNI, INFI NR L FIN DL 2000 ` RVIS L NVZIN DI UN `LDGING NFRN`, NLL QUL GNI S DVR` SSURSI L`NR DI FRNIR UN R DLL I` INDIVIDU NLL`DLIN GL`.
IL SSGGI FNDNL R IL DFINIIV DLL DL RG DI UN DIFS UN UR, SR SSR QULL DLL DRINZIN DI `RRI DI NVRGNZ` RRSNIN IL RGURD D RGGIUNGR SU UN RSS D`INGRZIN RII R LI SI QULL R LL N UNI.
GLI IIVI FISSI LSINI SN LRGN NDIVISI DLL`ILI IN RLZIN N LL SU SIZIN SRGI DI RNIR NLL`R SUD DLL`U DLL N, RS VRS IL DIRRN L`FRI.
` NSSRI QUS UN, RIRDR IL RSS DI FRZIN DI UN IDNI` UR DI SIURZZ DIFS (ISD) SI RIL DI F SU DU INIZIIV DISIN RLLL IILI:

L`INIZIIV DI SI URI
RRSN L LGII SIRZIN DLL`U DI DRSI DI UN UN I` ILIR SSGN DLL NSN S.
L SIRZIN NL SI ` RFFRZ NSULN LL`FFRRSI DL RSS NI LII DI UNIFIZIN DLL`UR IDNL (U) RI, DLL`U I.

L`INIZIIV N
` L LII RVRS L QUL L N N L RRI I` ILIRI `SRILI NN SR` DISSIZIN DGLI LLI URI R ISSINI, GGI GUID U, DNI GUID U, NFRND UN IU` L RFIL UR LL`LLNZ.
L S DI RFFRZR L SIN, L`FFIINZ L FLSSIILI` DLL N RVRS UN IU` ILNI RIRIZIN DLL RSNSILI` DI SI R LLI URI NRD RINI.
SI RLIZZ RND DGU I` ILIRI UR, VIND R` DI DULIR L SRUUR DI ND, GLI SFF DI INIFIZIN, GLI SSI L I` ILIRI GI` RSNI IN I N.
GIUNI NLUSIN DI QUS RSNZIN R LGII DR UN SGURD L FUUR VDR S DR`: NN ISGN NSNDRL, IL FUUR DLL ISD, SI RS N NN INGNI D UNNI IGNIVI, NN ` NSIL , LL FIN, NN SI RVI UN RD DLL SLUZINI NSNN UN DFINIIV NSLIDN, N R&ut; SUL , NN I SN LRNIV.
FFR IU VL N RNN IN UN SINRI RULLS, DL NSR INISR DLL DIFS, N. RLL, IL RFFRZN DI UN LII UR DI SIURZZ DIFS UN, U&grv; SSR SL RVRS UN RSS DI NVRGNZ QUR SI RINILI:
- L `GVRNN` ISIUZINL;
- L`FFII DLL SS ILIR;
- L RIFR DGLI SRUNI ILIRI R NSGUIR L NSSRI I` RIV;
- L RISRUURZIN DLL S INDUSRIL DLL DIFS R RLIZZR UN R UR DLL DIFS IU` I IIV D UN INDUSRI UR DGLI RNI NLGIN VNZ.

L `GVRNN` ISIUZINL
SIS L NSSI` L`RUNI&grv; DI RLIZZR UN SSNZIL NVRGNZ NLL` RI R I NISI ISIUZINLI LII - ILIRI, GI` SISNI IN I DLL`LLNZ N QULLI IN FRZIN.
L ZINI SURI D LSINI SINR VNN IN QUS SNS N I NNI I LII DI SIURZZ, I ILIR SFF ILIR UR L ISIUZINI DLL U N SN RFFRZ.
NLL SU NFIGURZIN DFINIIV, IL I LII DI SIURZZ (S), S L GUID DL RRSNN R L LII SR DI SIURZZ DVR RIVSIR UN RUL IV DI DIRZIN DLL LII DI SIURZZ DI DIFS UR SIILIUDIN DLL SIZIN NRL U DL NSIGLI LNI (N) IN I N.
QUS RLLLIS R S N FILIR L`INSRGR DI LGI RIII, FFIDILI, RSRNI D FFII R UNIN D LLNZ.

L`FFII DLL SS ILIR
GLI INSGNNI DRIVNI DLL RIRRNI RISI DGLI ULII NNI NN ND UN IR SGNL LII - SRGI:
L SS UR R L DIFS V RN IIZZ IN UI I SRI , RILN N INRN NGLI INVSINI NLL NLGI VNZ.
IL RSS DI NVRGNZ DV QUINDI INDIRIZZRSI VRS L RIDUZIN DI SI FR UN RSNI IN ISUN DI NSRI SRUNI ILIRI, I SIDI `VRDS`, NNRND RZINLIZZND L SRUUR DI DIRZIN SSGN DLL FRZ RIV, D INGRND IN NIR RGRSSIV L DND ILIR, SI IN RINI DI RQUISII RIVI, DI RSSI D`QUISIZIN.

L RIFR DGLI SRUNI ILIRI
D LSINI ` S S L`IIV DI NSGUIR NR IL 2003 UN I` RIV INIZIL S SU DI UN R D`R UR DI RIZIN RID DI 50.000 - 60.000 UINI SUR D DGU FRZ R NVLI, RISIRIL IN 60 GIRNI IN R DI RISI SSNIILI R LN UN NN.
R FR FRN U L SIGNZ NSSRI R NR I`, GI` D, ISGN RLIZZR L`DLIN GL R U L R NNI DLL FF..
L NUR DLL DRN RZINI DI GSIN DLL RISI DI SUR LL RVD L`IIG DGLI SRUNI ILIRI IN D NGIUN IN, IL SIGNIFI L INIFIZIN DLL I` RIV UR, DVR` NR N, IN D SINRGI D INGR, DI U L NNI, RVDND N SSIILI INGRZINI N L LIZI ILIR SILIZZ R L GSIN DLL RISI NLL FSI S- NFLI DI RISRUZIN.
IN QUS S IL N DI NVRGNZ DV SSR RIVL L NSGUIN DI RSIU I` ILIRI IN DLL`INRRILI`, DLL DISNIILI` DI FRZ RFSSINLI RIILI, NLL ILI` SRGI, NL 3, NLL SRVGLINZ D INLLIGN, NLL`INGGGI DI RISIN, NLL`URZIN NLL I` DI RR IN IN RISI US DLL RLIFRZIN DLL RI DI DISRUZIN DI SS.

L RISRUURZIN DLL S INDUSRIL UR DLL DIFS
RQUISII RIVI UNI RSSI D`QUSIZIN UNI FILIRNN L RZIN DI UN R DLL DIFS UR IU` I RIL QULL US.
L`UL RL` DLL S INDUSRIL UR ` R FRN SFFR DI SS DI RZINIS: QUS S DI S NN ` IU` SSNIIL D `RRIV IL N
N R L INDUSRI UR DI DIVNIR RGNIS IIV SUL R GLL DGLI RNI.
IL RSS DI NNRZIN DLL INDUSRI UR DV QUINDI RINRR NL RINII DI NVRGNZ NSSRI R NSGUIR IIVI` GLL N S IL RGGIUNGIN DI DU FRZZ SR, UN UR D UN RIN, ` S D VIR SSLUN.
IN NLUSIN, SI RVRSND UN RID DI RFND RSFRZINI SI IN I N U.
RSS L N ` IN RS L RVISIN DLL SRUUR DLL FRZ LL DI RISIVI NDI SND L LIN GUID DRIVNI DL NUV N SRGI.
IN I UR L ISD SR RVR UN SND GIVINZZ, INNR NR DIFFIL` UIV D INRRIV D R DI VRI SI RI: QUND IL NIL DUR (L U) NN SI R NR DFINIIVN NSLID SI ` SSI D UN LLRGN NLL U N U L DIFFIL` L NRDDIZINI UN LLNZ SI` VRIG SI R DIR.
NN ` RN RLISI SIRR NL RV - DI RIN D UN UNI SRGI DLL`UR DLL N, N S DV SSR RIR UN RZIL RSFRIN DI RULI RSNSILI`.
UR DLINNDSI NL DLL SIURZZ, IN QULL NI, L SSIILI` DI UN` UR DU VLI`, UR IN RSNZ DI RI DIVRSI D R DI VRI SI ` DIFFIIL NSR IL IN VRS L`UNIFIZIN UR NL DLL SIURZZ DLL DIFS I DLL LRNIV LUSIILI.

. 150580
.: 10.12.02
: 3


Copyright © 2004-2019, `- ` ``